Globálny

5630

globálny p. celkový, všeobecný 1. celkový týkajúci sa celku; zameraný na celok, nie na podrobnosti, jednotlivosti (op. čiastkový, čiastočný) • súhrnný • úhrnný: 

Use the following code to embed the map visualisation into your own website.